Branże

Dziedziny naszego działania

NADZÓR INWESTYCJI a ŚRODOWISKO

DROGI
nadzór inwestycji
EKO-KONSULT efektywnie wspiera rozwój wszelkiej infrastruktury liniowej. Nasza firma prowadzi analizy i oceny środowiskowe na każdym etapie budowy oraz dalszej eksploatacji. Działania nasze skupiamy nie tylko na analizie możliwych wariantów, ale również prowadzimy niezbędny nadzór przyrodniczy skupiając ekspertów różnych dziedzin.


 

LINIE KOLEJOWE
nadzór inwestycjiEKO-KONSULT aktywnie wspiera inwestycje związane z budową oraz modernizacją linii kolejowych oraz mostów. W przypadku tego typu inwestycji istnieje duże prawdopodobieństwo braku wariantowania, co w konsekwencji zmusza do podejmowania szeregu działań kompensacyjnych lub minimalizujących szkody powstałe w wyniku realizacji prac. Posiadamy kompetentny i merytorycznie przygotowany zespół specjalistów z różnych dziedzin, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu uzyskania wymaganych pozwoleń.


 

LINIE ENERGETYCZNE
elektrownia
Stale rozwijająca się infrastruktura sieci energetycznej nakłada na inwestora przygotowanie licznych dokumentów, badań i opracowań przyrodniczych. Firma EKO-KONSULT wspiera inwestora w zakresie przygotowania analiz wpływu inwestycji na gatunki ptaków i nietoperzy oraz siedliska. Nasza kadra specjalistów oceni realny wpływ tego typu inwestycji, umożliwiając inwestorowi pogodzić rozwój infrastruktury energetycznej z nadrzędnymi celami ochrony przyrody.


 

GAZOCIĄGI
nadzór inwestycji
Inwestycje związane z budową oraz modernizacją linii gazociągu bardzo często wymagają wybrania korzystnego wariantu, który z jednej strony nie będzie w znaczący sposób oddziaływał na środowisko naturalne, a jednocześnie będzie możliwy do zrealizowania przez inwestora. Oferujemy pełne wsparcie na etapie planowania oraz budowy (w tym nadzór przyrodniczy) w oparciu o kompleksową wiedzę w tego typu inwestycjach.

 


 

GÓRNICTWO
nadzór inwestycjiFirma EKO-KONSULT posiada niezbędną wiedzę w zakresie oddziaływania na środowisko prac górniczych prowadzonych w różnej technologiach. Znajomość szerokiego spektrum oddziaływania tych inwestycji na środowisko pozwala naszej firmie na merytoryczne i kompleksowe ocenianie oddziaływania. Posiadamy również doświadczenie we wprowadzaniu działań naprawczych, którego finałem są dalsze działania inwestora w wydobyciu, a dla ptaków stworzenie zastępczych (alternatywnych) siedlisk.


BUDOWNICTWO ORAZ TERMOMODERNIZACJE
nadzór inwestycji
W ramach prowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych oraz remontów w budownictwie komunalnym wymagane są często opinię eksperckie, a nierzadko również oceny oddziaływania na środowisko. Firma EKO-KONSULT wspomaga rozwój infrastruktury komunalnej i modernizacji budynków oferując szeroką gamę działań z zakresu ochrony środowiska i kompensacji przyrodniczych. Przygotowuje również opinie środowiskowo przyrodnicze wymagane w procesie uzyskiwania dotacji unijnych i pozwoleń na budowę.


 

ELEKTROWNIE WIATROWE

wsparcie inwestycji

EKO-KONSULT wspomaga rozwój inwestycji w oparciu o energetykę wiatrową, realizując specjalistyczne ekspertyzy przyrodniczo-środowiskowe. Firma EKO-KONSULT wykorzystuje wiedzę specjalistów, szerokie doświadczenie, a badania nad rozwiązaniami technologicznymi organizowane są przy współpracy z różnymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Stosowane przez nas rozwiązania skracają proces uzyskiwania pozwoleń środowiskowych na realizację inwestycji, co pozwala zmniejszyć koszty inwestora, czas realizacji inwestycji, a w konsekwencji minimalizuje ryzyko negatywnego zaopiniowania inwestycji przez organy samorządu.


 

FOTOWOLTAIKA

wsparcie inwestycji

Ocena oddziaływania na środowisko wymagana jest w sytuacji, kiedy projektowana elektrownia fotowoltaiczna obejmuje obszar powyżej jednego hektara. Na terenach objętych formami ochrony przyrody (np. Natura2000) wymagania są nieco bardziej restrykcyjne i ocena wymagana jest już przy inwestycjach przekraczających powierzchnię pół hektara. Przygotowujemy zarówno karty informacyjne jak i pełne raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.


 

ELEKTROWNIE WODNE

wsparcie inwestycji

Dokumenty planistyczne oraz opracowania i ekspertyzy środowiskowe związane z infrastrukturą hydrotechniczną (elektrownie wodne, urządzenia hydrotechniczne) wymagają szeregu kompleksowych i specjalistycznych analiz środowiska wodnego oraz jego otoczenia. Zespół naszych specjalistów współpracując z ekspertami z uczelni wyższych, prowadzi procedurę środowiskową planowanej inwestycji. Dlatego takie podejście pozwala skutecznie zarządzać projektem oraz skracać czas uzyskiwania wymaganych pozwoleń.


 

DORADZTWO

wsparcie inwestycji

Firma EKO-KONSULT prowadzi doradztwo w każdej dziedzinie, która nawet w niewielkim stopniu oddziałuje na środowisko. Staramy się wspierać wszelkie inwestycje w zgodzie z projektami i założeniami inwestora, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.

 


 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

wsparcie inwestycji

Firma EKO-KONSULT prowadzi również działania z zakresu edukacji ekologicznej. Nasza oferta skierowana jest do przedszkoli oraz szkół. Nasza wykwalifikowana kadra w sposób merytoryczny i łatwy do przyswojenia przedstawi ciekawe zagadnienia ze świata przyrody. Prowadzimy również obozy edukacyjne dla grup oraz warsztaty przyrodnicze „na weekend” w ciekawych miejscach naszego kraju.