O firmie

ochrony przyrodyFirma EKO-KONSULT służy klientom swoim doświadczeniem w zakresie ochrony przyrody i środowisko, oferując specjalistyczne badania, analizy i opracowania przyrodnicze.

Klientom zapewniamy kompleksowe doradztwo i nadzór na każdym etapie inwestycji. Przygotowujemy niezbędną dokumentację podczas realizacji budowy, remontu, konserwacji, termomodernizacji i innych.

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy swoim doświadczeniem w realizacji prac i projektów, specjalistycznych ekspertyz i badań przyrodniczych będą w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniom.

Nasze usługi kierujemy do inwestorów, firm prywatnych, przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Zapewniamy wsparcie instytucjom państwowym, gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom, przedstawicielom różnych dziedzin gospodarki.

Posiadamy wiedzę, a nasza fachowość gwarantuje rzetelne i terminowe realizacje usług w oparciu o obowiązujące akty prawne i wytyczne w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

W Państwa imieniu przygotowujemy niezbędne dokumenty i opracowania w trakcie trwania inwestycji. W ramach naszych usług oferujemy również monitoring trybu prowadzonej procedury dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko.

Nasza praca jest naszą pasją, nie koniecznością.